Resultater vum 9. Spilldag


11 December 2023

Resultater vum 9. Spilldag:

Batreng 1 - Ettelbréck 1:       6-2 
Nouspelt 2 - Ettelbréck 2:      3-7        
Habscht 1 - Ettelbréck 3:       7-3
Houschent 1 - Ettelbréck 4     4-4